//Projelendirme

Projelendirme

    Vaziyet planının hazırlanması işletme geleceği için de son derece önemlidir. İlgili Mülki İdare Amirliği’ne verilen vaziyet planının değiştirilmek istenmesi işlemleri başa döndüreceğinden, gereken özen gösterilerek profesyonel kişilerce hazırlanmış olmalıdır. İşletmede anaç hayvan barınakları, genç hayvan barınakları, yem deposu, revir, doğumhane ve idare binasının büyüklüğü işletmenin kapasitesine uygun olmalıdır. Kuruluş yerinin iklim koşullarına ve arazi yapısına göre hayvanlara ve çalışan personele rahatlık sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Binalar işletmenin işleyişini kolaylaştıracak şekilde araziye yerleştirilmelidir. Bu süreçte yapılacak hatalar işletmenin ekonomik ömrü boyunca her gün hatta günde birkaç kez tekrarlamasına; dolayısıyla zaman, enerji, ürün ve para kaybına neden olacaktır. Sabit tesislerin planlanması ve konuşlandırılması yatırımın en önemli aşamalarındandır.

Mimari proje, inşa edilecek binanın biçimini, boyutunu, çevresiyle uyumunu, estetik görünümünü, iç mekânlarının boyutları ile birbiriyle bağlantısını ve her birinin işlevsel niteliğini belirlemektedir. Dolayısıyla, mimari projeler, gerekli mesleki bilgilerin yanında hayvancılık konusunda yeterli bilgi ile donanmış bulunan mimarlar tarafından hazırlanmalıdır

Yapılacak olan sabit tesislerin statik çelik ve statik betonarme uygulama projelerinin çizimleri mesleğinde uzman inşaat mühendisleri tarafından deprem yönetmeliğine uygun ve ekonomik kıstaslar göz önünde bulundurularak firmamız tarafından hazırlanacaktır. Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda hazırlanan statik projelerinin profesyonelliği ve yapı elemanlarının ekonomik olarak boyutlandırılması büyük önem arz etmektedir.

By |2019-01-20T15:49:12+00:00Ocak 15th, 2019|Projelendirme|Yorum yok

About the Author:

Siz de fikrinizi belirtin