//KANDIRA Mandacılık (BUFFA) 240 Sağmal Manda İşletmesi İnşaat Ve Ekipman İşleri